Fordítási irányelveink

Balu Ertl képe

Ahhoz, hogy a több mint kétszáz, egymástól mind földrajzilag távol, mind pedig időben eltolva dolgozó fordító munkájának gyümölcse mégis egységes és következetes képet nyújtson a Drupal-alapú webhelyek látogatói számára, fontos, hogy összehangoljuk, mit mire és hogyan fordítunk magyarul. Ebben a fejezetben ezeket a szempontokat foglaljuk össze.

A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakult ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Drupal felület fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoltuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát. Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkoztunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak.

 

Nyelvhelyesség #

Meggyőződésünk, hogy nem csak szépirodalmi, de műszaki szövegek is lehetnek magas nyelvi igényességgel megfogalmazva, ezáltal kellemes olvasási élményt nyújthatnak a befogadónak. Éppen ezért a magyar nyelv jelenkori szabályait és megszokásait mindig igyekszünk szem előtt tartani.

Nyelvhelyességi kérdésekben természetesen „A magyar helyesírás szabályai” kötet ma már digitális formában is elérhető kiadását tekintjük mérvadónak. Az MTA SZTAKI az e könyvben megfogalmazott szabályokon alapuló automatikus online tanácsadó eszközt készített, ám informatikai szakszövegek fordításához ez nem mindig nyújt kielégítő segítséget.

 

Módszertan #

A szabadszoftverek (mint amilyen a Drupal is) magyarországi népszerűsítéséért dolgozó FSF.hu alapítvány részéről Koblinger Egmont és Tímár András egy általános útmutatót, míg Daczi László egy Fordítás HOGYAN leírást készített a Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára. Ez utóbbinak egy némileg bővebb kiadását tette közzé Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor a HUP-on. Bár ezen dokumentumok évtizedes múltra tekintenek vissza, a bennük lefektetett alapszabályok és javasolt jótanácsok mind a mai napig helytállóak, a korábbi Drupal-fordítók is nagyrészt az általuk kitaposott ösvényeken haladtak, ezért jelen Kézikönyv-fejezet is nagyban támaszkodik e munkákra. Bár kötelező olvasmányként nem írhatjuk elő őket, de jó szívvel ajánljuk mindenkinek, akit behatóbban érdekelnek a szabadszoftverek magyarra való átültetésének irányelvei.

Teljességre törekvés

Sokan szeretünk könnyen eredményt elérni, ezért nem meglepő, hogy a minél rövidebb sztringeket fordítjuk le a legszívesebben. A modulok azonban vegyesen tartalmaznak hosszú, több bekezdéses súgóleírásokat és rövid, egyszavas gombfeliratokat is. Aki viszont telepíti a modult, értelemszerűen szeretné, ha az egészében magyarul jelenne meg, nem csak itt-ott véletlenszerűen.

Éppen ezért az elmúlt években bevezettük az „Egy modult teljesre” irányelvünket, amire ezúton kérünk minden közreműködőt. Nem nehéz, csupán rá kell szűrni az l.d.o felületén a kívánt modul nevére. Nem gond, ha nem fűlik a fogunk a hosszú szövegekhez, csak jelezzük egy adminisztrátornak, hogy: „Figyi, a Pathauto 8.x-1.0-hoz megcsináltam, amit tudtam, de hátra vannak még a hosszúak, tudj róla”. Innentől már át tudja venni a stafétát valaki más.

Csak egy főverziót

Mint sok más közösségi projektben, a Drupal honosításában is önkéntesek vesznek részt. Éppen ezért különösen fontos, hogy kevés szabadidőnket a lehető legcélratörőbben hasznosítsuk. Ennek egyik módja, hogy az l.d.o felületén mindig rászűrünk egy adott modulra és annak legutolsó kiadásának verziószámára. Így biztosítható, hogy a belefektetett munka a lehető leghosszabb időtávlatban fog hasznot hajtani másoknak.

Hasonló vonatkozik az évek alatt felgyűlt javaslatok elfogadására is: a „Csak a támogatott főverzióit” elv szellemében az adminisztrátorok már csak a D9-es alaprendszerekre is elérhető sztringek javaslatait nézik át, mivel a D8-as és azelőttiek napjai sajnos már meg vannak számlálva…

 

Stílus #

Mindenképpen alapkövetelmény volt, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizártuk. Három lehetőség maradt, a magázás, a személytelen, illetve a magyar könyvekben előszeretettel használt többesszám első személyű megközelítés használata. Végül ez utóbbi kettő mellett döntöttünk, mert úgy ítéltük meg, hogy ez az a megoldás, ami egyenlő távolságra van a magázástól és a tegezéstől és mindkét igényt megfogalmazó számára elfogadható. Stílusunk tehát elsősorban személytelen, illetve ahol ez nem oldható meg jól, ott többesszám első személyben szól. Pár példa ennek érzékeltetésére:

Tegező: Biztosan törölni szeretnéd a blokkot?

Magázó: Biztosan törölni szeretné a blokkot?

T/1: Biztosan törölni szeretnénk a blokkot?

Magyar Drupal: Biztosan törölhető a blokk?

A megszemélyesítés elkerülése vonatkozik a felhasználóra és a kiszolgálóra, a programra egyaránt, ezért a megszólítást (tegezés/magázás) és a személyes toldalékokat is kerüljük. Néhány helyen nem tudtunk jobbat találni a magázásnál – ezek főleg a felhasználó adataival foglalkozó modulokban fordulhatnak elő.

Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlt a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelőhasználat nem helyes, ezért ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehettünk. Az alábbi példákban a @user változó helyére a Drupal az oldal előállítása közben helyez be egy értéket:

Helytelen: A @user felhasználó törölve lett

Helytelen: Az @user felhasználó törölve lett

Helytelen: A(z) @user felhasználó törölve lett

Magyar Drupal: @user felhasználó törölve lett

Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:

Helytelen: Bejelentkezett felhasználó(k)

Magyar Drupal: Bejelentkezett felhasználók

A Drupal alapértelmezett három különböző hosszúságú dátumformátumát így honosítjuk:
Megnevezés Megadás PHP-ban Eredményezett kimenet
Rövid Y. m. d. H.i 2016. 10. 28. 14.21
Közepes Y. F j. H.i 2016. október 28. 14.21
Hosszú Y. F j., l H.i 2016. október 28., csütörtök 14.21

A Drupal nyelvezetére az érzelmi semlegesség is jellemző, amire az alábbi példa szolgál:

Tegező: A beállítások oldalon add meg a blokk nevét!

Magázó: A beállítások oldalon adja meg a blokk nevét!

Magyar Drupal: A beállítások oldalon adható meg a blokk neve.

Másképpen megfogalmazva: Drupalt használni egy lehetőség, ezért soha nem utasítjuk a felhasználót egy művelet elvégzésére.

A közösségi (azaz „contrib”) modulok nevét nem fordítjuk, helyette az angol eredeti nevet írjuk dőlten (<em> elemmel):

Helytelen: Az Entitás API modul kibővíthető a Hivatkozó Link engedélyezésével.

Magyar Drupal: Az Entity API kibővíthető a Reference Link engedélyezésével.

E szabály alól kivétel, ha a sztring önmagában csak a modulnév (azaz nincs nyelvtani szerkezetbe foglalva), vagy feltételezhetően olyan környezetben jelenik majd meg, ahol a HTML-formázás nem megengedett (például menüpont lesz).

 

Gyakran kijavított hibák #

 • Modulok nevét soha nem fordítjuk le. Ennek oka, hogy nagyobb bonyodalmat okozna, mintsem segítené a tájékozódást.
 • A változók, függvények és adatbázistáblák neve <code> formázással érthetőbbé tehető.
 • A változók nevének elgépelése helytelen megjelenítést eredményezhet. (A változók neve kisbetű-nagybetű érzékeny.)
 • A nemzetközi védjegyoltalom alá tartozó márkanevek pontos írásmódja (pl. JavaScript, jQuery, MySQL, stb.) fontos, mert tulajdonosaik érzékenyek lehetnek rá.
 • A menüpontok és engedélyek megnevezését be kell helyettesíteni a (valószínűleg) már lefordítottal. Keress rá a sztringre l.d.o-n!
 • Az „amennyiben” kötőszóként való használata sajnos nagyon elterjedt, de ettől még helytelen.

 

Tipográfia #

Az interneten már általános szabványnak tekinthető, így a Drupal által is használt Unicode karakterkészlet UTF-8-as karakterkódolása szerencsére számos kiegészítő írásjel biztonságos megjelenítését is lehetővé teszi. Ezek ésszerű használata a kész szöveg esztétikáját, jobb érthetőségét, a nyomdászati hagyományok előtti tisztelgést is szolgálják. Gyakran kijavított további hibák:

 • A magyar nyelv „alsó-felső” idézőjeleket használ.
 • A [VALAMI] mozaikszó, ezért csupa nagybetűvel írandó.
 • A felhozott példák „magyar idézőjelek” között érthetőbbé tehetők.
 • Sokszor jobb az angol eredeti mondatzáró írásjelénél maradni.
 • Az indokolatlan rövidítéseket (de nem a mozaikszavakat!) ki szoktuk írni teljesen.

 

Közösen döntünk #

Előfordul, hogy több lehetőség közül nem mindig a megfelelő fordítást választjuk, vagy nem találjuk meg az alkalmas magyar fordítást egyes angol fordulatokhoz, kifejezésekhez. Lehet, hogy nem a megfelelő stílust vagy mondatszerkezeteket választjuk bizonyos fordítások során, esetleg nem egységes vagy félreérthető a szóhasználatunk. Az ilyen hibákkal kapcsolatos jelentéseket is szívesen látjuk. Mindig szívesen fogadunk azonban új ötleteket, javaslatokat a fordítással kapcsolatban számos Elérhetőségünk bármelyikén.