A felület fordítása magyarra

Bevezető

A magyar Drupal Kézikönyv jelen fejezetében arról lesz szó, hogyan használható ez a tartalomkezelő rendszer magyar nyelven, valamint hogyan lehet hozzájárulni a magyar fordítás teljesebbé tételéhez.

Ez a fejezet azonban nem (vagy csak érintőlegesen) szól a többnyelvű webhelyek létrehozásáról, üzemeltetéséről és más nyelvek Drupal-hoz illesztéséről.

 

Kiknek szól? #

Hogy senkinek se kelljen többet olvasnia, mint amennyire valójában szüksége van/érdekli, ezért e fejezet írásakor 3 külön célcsoportot különböztettünk meg:

 1. Webhely-üzemeltetők: egy Drupal-alapú webhely adminisztrátoraként legfőképpen az érdekli, hogyan tudja a magyar nyelvet telepíteni, beállítani és használni a webhelyén.
 2. Programozók, fejlesztők: saját vagy contrib modulhoz, esetleg a Drupal core-hoz programkód írásával járulnak hozzá, ezért főként az érdekli őket, hogyan lesznek a felhasználói felületen megjelenő szövegeik fordíthatóak.
 3. Fordítók: a fejezet legnagyobb része pedig azoknak szól, akik szeretnének nyelvtudásukkal hozzájárulni a Drupal Magyarországon való mind szélesebb körű terjedéséhez.

 

Webhely-üzemeltetőknek #

Egy webhely magyar nyelven való üzemeltetését is nagyban meghatározza a Drupal főverziója. A 8-as, 7-es, és 6-os alaprendszerekben (core) ugyanis eltérő szinten integrálódott a többnyelvűség támogatása.

Legkönnyebb dolgunk természetesen a vadonatúj 8-as főverzióval van, hiszen új webhely telepítésekor a legelső lépés a kívánt nyelv kiválasztása, innentől kezdve pedig az angol nyelv akár teljesen el is hagyható, mivel a korábbi főverziók szép hagyományát folytatva ennek kiadási napjára elkészült a 100%-os magyar fordítás. A 8-as alaprendszerbe pedig bekerült a korábban csak közösségi (azaz „contrib”) modulként elérhető Localization Update modul is, amely immár automatikusan figyeli a lokalizációs kiszolgálón frissen elérhető fordításokat.

A régebbi 7-es verzió telepítéskor hasonló könnyebbséget jelenthet a Localized Drupal telepítési profil. Ez ugyanis már előre tartalmazza az előbb említett l10n_update modult, ami a 7-es rendszernek még nem része alapértelmezetten. Innentől ugyanúgy automatikusan jelzi, ha az alapcsomag, vagy bármely közösségi modul, smink fordítása frissült, majd pár kattintással telepíthetőek is ezek a fordítási frissítések.

 

Programozóknak, fejlesztőknek #

Bár ez a Kézikönyv-fejezet kifejezetten a Drupal magyar nyelvre fordításáról hivatott szólni, de a fejlesztők számára hasznos lehet megemlíteni két szorosan összefüggő, de jól elkülöníthető területet.

  Többnyelvűsítés Honosítás
Angol név és rövidítés internationalization, i18n localization, l10n
Célja Egy program felkészítése különböző kultúrák eltérő nyelvi igényeinek való megfelelésre. Egy felhasználói felület átültetése a program készítőinek anyanyelvétől eltérő másik nyelvre.
Művelői általában Fejlesztők, programozók Fordítók, nyelvészek
Példák Nem-latin ábécék (pl. székely rovásírás) tárolásának megoldása, Írásirányok (jobbról-balra, fentről-lefelé) Mértékegységek átváltása (pl. angolszász → metrikus, F° → C°, stb.), Hasonlatok, példák lecserélése
Rossz példák hard-coded többes szám E-mail sablonokban “[firstname] [lastname],” megszólítás a magyar szokás helyett.
Munkacsoport a Drupal.org-on Internationalization csoport Translations csoport
Fórum a Drupal.hu-n Többnyelvűsítés topik Honositás topik

A Wikipédia idevágó szócikke számos példát sorol fel a nemzetköziesítés szükségességére. Szintén fejlesztők figyelmébe ajánljuk még a programkódba írt angol karaktersorozatok megfogalmazásához a Drupal Stíluskalauzt angol nyelven.

 

Fordítóknak #

A Kézikönyv-fejezet többi része innentől kizárólag számukra íródott:

Az MDE Honosítási Munkacsoportról

A Drupal tartalomkezelő-rendszer 15 éves történelmének egészen kezdeteitől aktív a magyar felhasználói és fejlesztői közösség. Szórakoztató nosztalgiaként e cikkben röviden áttekintjük a Drupal hazánkba való megérkezésének, valamint az anyanyelvünkre való megtanításának történetét.

Önkéntes fordítóink munkásságának köszönhetően azóta hagyománnyá alakult, hogy az alaprendszereket (core) mindig 100%-osan lefordítjuk, sokszor az első stabil verzió hivatalos kiadásának napjáig. Sok más nyelvtől eltérően mi azonban a core-on kívül számos közösségi modulhoz is teljeskörű magyar fordítást készítettünk el. 45 db Drupal 8-ashoz készült modul, valamint a 20 legtöbbször letöltött és telepített D7-es contrib modul teljes egészében magyar nyelven használható.

Nemzetközi összehasonlításban tehát kiemelkedő a magyar lokalizáció, ami különösen annak fényében ad okot a büszkeségre, hogy nagyobb népességű nemzetekhez (pl. német, spanyol, orosz, stb.) képest arányaiban kevesebb közreműködő érte el mindezt. A localize.drupal.org fordítási platformon a Magyar Honosítási Csapatnak jelenleg 764 tagja van, ebből 199 fordító küldött már be legalább egy fordítást. A csapatnak 9 adminisztrátora van, jelenlegi vezetője pedig Balu Ertl. A Magyar Drupal Egyesület 2014-es megalakulása óta a fordítócsapat e hazai szervezet égisze alatt, annak egyik munkacsoportjaként működik.

 

Elérhetőségeink #

Örömmel fogadunk bármilyen kapcsolatfelvételt számos elérhetőségünk egyikén:

 1. Drupal.hu fórum
  A magyar fordítói csapat fórumot tart fenn a Drupal.hu portálon, melyen a fordítással kapcsolatos beszélgetések, egyeztetések zajlanak. Szintén itt tesszük közzé azokat a híreinket, amelyek nem csupán fordítóknak, de szélesebb közönség figyelmére is érdemesek (pl. ha elkészül egy modul teljes fordítása).
 2. Üzenőfal
  A közös munka nagyrészt a localize.drupal.org platformon szerveződik, amelyen a magyar csapatnak is van egy saját üzenőfala (Team Board menüpont). Ezen nagyrészt már szűkebb közönségnek, a fordítással foglalkozó tagjainknak szóló információkat közlünk (pl. hibajavítási listák).
 3. IRC és Slack
  Mivel még nem született végleges döntés a hazai közösség által egyöntetűen elfogadott csevegőprogramról, ezért az azonnali üzenetküldés terén egyelőre a kettősség van jelen. A magyar fordítóknak külön csatornája van Slack-en (#l10n-hu-forditas), IRC-n pedig a közös magyar csatornán (#drupal.hu) folyik a kommunikáció.
 4. Személyes kapcsolatfelvételi űrlapok
  Mint a Drupal-alapú webhelyeken általában, úgy a drupal.hu és drupal.org felületein is használhatóak a személyes kapcsolatfelvételi űrlapok. Ezek előnye, hogy a címzett e-mail címének ismerete nélkül is beszélgetést kezdeményezhetünk vele, bár a viszontválasz érkezése nem mindig garantált (pl. ha elavult a beállításai között megadott e-mail címe).
 5. Igényfelmérő űrlap új Drupalosoknak
  Hogy a munkát a leghatékonyabban és célratörőbben végezzük, ezért folyamatosan kiváncsiak vagyunk azok véleményére, akik a Drupallal az elmúlt években ismerkedtek meg. Azért éppen az ő véleményük fontos, mert a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az anyanyelvre lefordított kezelőfelület jobban segíti a tanulási folyamatot. Ezt az elméletet szeretnénk megerősíteni vagy cáfolni a tőlük kapott válaszokkal.
 6. Személyesen
  Mindezek csupán virtuális üzenetek maradnának, ám a közösségi életünk egyik legjobb részét képezik a gyakori rendezvények. A DUG-ok, Sprintek, Camp-ek és Konfok mind kiváló alkalmak a baráti találkozásokra és az eszmecserék élőben való folytatására.

Sok évvel korábban a kommunikáció még levelezőlistán zajlott, és bár néha hasznos lenne visszaolvasni elődeink akkori eszmecseréjét, ennek az archívuma sajnos ma már nem elérhető.

 

Történeti áttekintés #

A nyilvánvalóan sokakat érdeklő „Melyik volt az első magyar Drupal-alapú webhely?” kérdést ma már nehéz pontosan megválaszolni ennyi év távlatából. Annyi azonban bizonyos, hogy mint webes szoftvert, az ezt munkaeszközükként használó hazai programozók szakmai csoportja hozta el Magyarországra és építette fel a 4.3.0-ás verziójával közösségi oldalaikat, mint például a Debian.hu, a Weblabor és a Hungarian Unix Portal, azaz HUP. A magyar fordítás ekkor még nem volt összehangolva, később, a 4.4.0-ás kiadás megjelenésekor még csak a Weblabor által használt modulok voltak magyarul elérhetők. Az ezt követő 4.5.0-hoz azért nem lehetett kész a teljes magyar fordítás, mert még nem voltak véglegesek a sztringek. Az első, bizonyíthatóan 100%-osan magyar nyelven elérhető főverzió tehát a 4.6.0 volt. Az éppen 2006. karácsonyán bejelentett 5.0-rc1 érdekessége pedig az volt, hogy már az első lépéstől fogva lokalizálva lehetett telepíteni Hojtsy Gábor autolocale moduljának köszönhetően.

 

A központi felület története #

Ezekben a kezdeti időkben a közösség által közzétett modulok esetében még a kettősség volt jelen. A népszerű, sokak által használt moduloknál a fordítási fájl általában megtalálható volt a csomagban. A fejlesztés menetéből következően ez azonban mindig csak az eggyel korábbi változat fordítása lehetett, így előfordulhatott, hogy nem volt teljes.

Nagy előrelépés volt tehát a 2009. szeptemberében a localize.drupal.org platform elindítása, mely innentől egyetlen központi helyre gyűjtötte valamennyi nyelv addig szervezetlenül közzétett fordításait. Ekkor, az l.d.o-ra költözésünk idején a Drupal alaprendszer (core) 5 és 6 voltak a támogatott főverziók, így ezeknek 5.19-es és 6.13-as kiadásai jelenleg a legkorábbiak, melyek 100%-os magyar fordítása innen elérhető. Utódaik, a 2011-es 7.0 és a 2015-ös 8.0 pedig már „bennszülöttként” az l.d.o-ra érkeztek, így ezeknek már nem csak a végleges kiadásuk, hanem az azt megelőző alfa- és béta-verzióik is itt követhetőek nyomon.

Bekapcsolódás a fordításba

A fordítást természetesen nem csak érdeklődő szemlélőként lehet nézni, hiszen mindig van valamilyen javítandó vagy fordítandó szöveg. Ezen az oldalon szedtük össze azokat a reményeink szerint hasznos tudnivalókat azoknak, akik szeretnének közreműködni a Drupal felületének magyarra fordításában.

 

Mi hasznom van belőle, ha fordítok? #

 • Hozzájárulási lehetőség a Drupalhoz más szakmai területekről
  Tény, hogy a milliós nemzetközi Drupal-közösség többsége programozó-fejlesztő, ám egy nagy része számos további szakterület felől érkezik. Ők ugyanúgy szeretnének beleadni valamit a közösbe, de programozás helyett más módokon tudják támogatni a projekt törekvéseit. A dokumentáció-írás, újonc-mentorálás, rendezvényszervezés mellett ilyen például a honosítás is.
 • Nyelvgyakorlás a valós életben
  Sok nyelvtanuló keresi a lehetőséget, hogy frissen szerzett tudását tankönyvi példamondatokon túl is kipróbálhassa. Az angol forrásszövegek értelmezése, boncolgatása, majd másik nyelvre való átültetése kiváló módja az írott idegennyelv-értési és fogalmazási készségek fejlesztésének. Az esetleg hibás beküldéseknek sincs tétje, hiszen a rutinos adminisztrátorok még időben jelzik, sőt, néhányan indoklással kísért javaslatot is tesznek a hiba javítására.
 • Segít jobban megérteni a Drupal modulok belső működését
  Az „Egy modult teljesre” irányelvünk szerint dolgozó fordító szeme előtt csak tematikusan egymáshoz kapcsolódó szövegek jelennek meg, ami nagyban segíti a köztük lévő összefüggések felismerését. Ezáltal egy modul készre fordításának végén a fordító már alapos képet kaphat az adott program működéséről, funkcionalitásáról, beállítási lehetőségeiről – majdnem mintha már használta is volna.
 • Egy nyitott, befogadó baráti társaság vár
  A Drupal nemzetközi közösségének alapvető hitvallása a nyitottság és befogadás, ami nem csak üres szólam, de jól érzékelhető a gyakorlatban is. Nincs ez másképp a hazai résztvevőkkel sem: bár az évtizedes múltú tagjaink közötti barátságok elsőre talán a bennfenntesség téves látszatát kelthetik, valójában minden érdeklődőt ugyanúgy segítünk bekapcsolódni mind a kötetlen hangulatú társasági életünkbe, mind pedig a közös munkába.

 

Szükséges feltételek #

 1. Alapfokú angol nyelvismeret
  A Drupal egy nemzetközi mozgalom, amelynek nemcsak elsődleges érintkezési nyelve az angol, de a honosítás kizárólagos forrásnyelve is egyben. Az alaprendszer (másképpen „core”) és valamennyi, több tízezer közösségi (azaz „contrib”) modul sztringjeit csak angolról lehet más nyelvekre, így magyarra is fordítani. Ehhez azonban nem szükséges kiemelkedően magas nyelvismeret: az adminisztrátorok bármikor örömmel segítenek a kezdő angol-beszélőknek is sikerélményt nyújtó fordítási feladat megtalálásában.
 2. Felsőfokú magyar nyelvismeret
  Nem kimondott elvárás a magyar anyanyelvűség, ám ahogy Irányelveinknél írtuk, mindig törekszünk a legmagasabb szintű nyelvhelyességi színvonalon, műszakilag pedig a lehető legpontosabban fogalmazni.
 3. Drupal.org felhasználói fiók
  Mivel a magyar felület fordítási munkái a localize.drupal.org által biztosított infrastruktúrán zajlanak, ezért a résztvevőknek felhasználói azonosítóval kell rendelkezniük a Drupal.org-on. A felhasználói regisztrációt követően átlépve a localize.drupal.org aloldalra ez a felhasználói azonosító automatikusan létrejön.
 4. Csatlakozás a Magyar Honosítási Csapathoz
  Hogy ne csak a már létező fordításokat lehessen böngészni, hanem új fordítási javaslatokat is be lehessen küldeni, csatlakozni kell az adott nyelv csapatához. A magyar csapat oldalán ezt a jobb oldalsáv felső dobozában lévő nagy zöld „Join” gombbal lehet megtenni. Nálunk a tagság azonnal létrejön, néhány más nyelvvel ellentétben nincs szükség adminisztrátori elfogadásra.

A részvétellel kapcsolatban bármikor szívesen segítünk Elérhetőségeink valamelyikén.

 

Javasolt eszközök #

Míg az előző lépések elvégzése kötelező a közös munkához való csatlakozáshoz, addig az alábbiakban felsorolunk pár, eddig hasznosnak bizonyult eszközt és forrást, amit jó szívvel ajánlunk újonnan csatlakozó tagjaink figyelmébe is.

 

Szövegszerkesztő #

Bár a már említett localize.drupal.org felületen is nagyszerűen lehet dolgozni, néha előfordulhat, hogy például internetkapcsolat nékül, azaz offline szeretnénk fordítani. A később ismertetett .po fájlokat könnyedén módosíthatjuk egy egyszerű, sima szövegszerkesztő programmal, amelyek szinte valamennyi korszerű operációs rendszeren előtelepítve megtalálhatók: Windows-on a Jegyzettömb (Notepad), Mac OS X-en a TextEdit, stb. Fontos, hogy támogassa a Unicode (ejtsd „junikód”) karakterkészlet UTF-8 karakterkódolását, amivel teljes mértékben kiküszöbölhetők ékezetes karaktereink megjelenítési problémái.

A Microsoft Word, LibreOffice Writer és más dokumentum-szerkesztők azért nem javasoltak, mert a szövegfájlokba felesleges információt ágyazhatnak kéretlenül, ami megzavarja a fordítási fájl beimportálásakor az értelmezőt. Az automatikus helyesírás-ellenőrzésről azonban így sem kell lemondanunk, néhány fejlettebb plain text editor (pl. Notepad++, TextWrangler, Sublime Text stb.) is képes ezt gépelés közben végezni, ami sok esetben javíthatja a beküldött fordítások nyelvhelyességi színvonalát.

 

Fordítástámogató szerkesztő #

Kényelmi-gyakorlati szempontok miatt sokan szeretik e .po fájlokat egy specializáltabb szerkesztőben írni, ami további funkciókkal segíti a fordítási munkát. A két legelterjedtebb ilyen program a Lokalize és a poEdit.

 

Szószedet ─ Drupalé #

Az évek alatt kialakult, már elfogadottá vált szavakat, kifejezéseket, mondatokat a honosítási csapat egy angol–magyar Szójegyzékben gyűjtötte össze, amely wiki alapú, így bárki szerkesztheti. Esetenként további indoklás is olvasható a döntésünk alátámasztására.

 

Szószedet ─ Más szoftverekéi #

A Drupalt soha nem önmagában látja majd a felhasználó, hanem más szoftverekbe ágyazva (pl. operációs rendszer, böngésző, stb.), ezért fontos, hogy egy adott nyelven koherens felhasználói élményt (User experience, UX) nyújtson a magyarra lefordított felület. Képzeljük csak el, milyen zavaró lehet egy kevésbé hozzáértő személy számára, ha például a Windows honlapnak, a Chrome pedig weboldalnak nevezi azt, amit a Drupal webhelynek. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében igyekszünk szóhasználatunkban alkalmazkodni más magyar fordítói közösségek kifejezéseihez:

Linuxmegszűnt Mozilla (Transvision) Mozilla (Pontoon) Microsoft

 

Böngésző-kiegészítők #

Sok esetben azonban hasznos lehet a már beküldött fordításokban is rákeresni egy adott kifejezésre a biztosan egységes szóhasználat érdekében. Ehhez készített aries egy keresőplugint, amellyel az OpenSearch módot támogató böngészőkben (Mozilla Firefox 43-mal és Google Chrome 47-tel tesztelve, elvileg Internet Explorer 7-el és 8-cal is működik) a hagyományos keresőknél megszokott módon lehet a localize.drupal.org magyar fordításai között keresni.

Tipp: az egyes beépülőkhöz kulcsszavakat is lehet rendelni, így a böngésző címsorába beírva például az „ldo machine-readable name” kifejezést, a keresés egyből a találati listára vihet.

Az Opera is támogatja a saját keresőmotorok megadását, egyelőre azonban nem ismeri az OpenSearch módot. A böngésző Haladó beállításainál, a Keresőmotor létrehozása résznél a

http://localize.drupal.org/translate/languages/hu/translate?project=&status=2&release=all&search=%s&context=all&limit=10
címet kell megadni a használatához. További segítség az Opera keresőkről szóló fejezetében található.

 

Egy szabadon használható Drupal-telepítés #

A Drupal fordítása során gyakran előforduló nehézség a szövegkörnyezet (kontextus) hiánya, amitől sokszor függne, hogy egy sztring melyik jelentését használjuk több kínálkozó közül. Az ilyen esetekben nagy segítség, ha a fordító ki tudja keresni az adott sztringet egy telepített Drupal felhasználói felületén vagy forráskódjából. Mivel egyes szövegek csak körültekintést igénylő műveletek (pl. tartalmak törlése, felhasználók kitiltása, webhelyszintű konfiguráció megváltoztatása, stb.) után jelennek meg, ezért tanácsos, ha az adott Drupal telepítésen belül a fordító szabadon mozoghat, véletlen károkozás veszélye nélkül. Egy modul korábbi főverzióhoz tartozó kiadásának fordításakor pedig kifejezetten régi Drupal-telepítésre lehet szükség. A Kézikönyv telepítéséről szóló fejezetében olvasható lehetőségek közül e célra kiválóan megfelel akár a Simplytest.me szolgáltatásnál elérhető ideiglenes, valamint persze a régóta jól bevált helyi gépen (azaz „localhost”-on) való telepítés.

 

Kié lesz a beküldött fordításaim szerzői joga? #

Teljesen jogosan merülhet fel a kérdés minden közreműködő részéről, hogy miután fordítási javaslatát beküldte, s az adminisztrátori elfogadást követően fordítássá vált, kinek a nevéhez fog fűződni annak szerzői joga? Mivel a közösségi fordítások a Drupal.org aloldalán, a localize.drupal.org-on vannak közzétéve, ezért arra is ugyanaz a jogi kitétel vonatkozik: minden innen elérhető fordítás a GNU General Public licenc (GPL) második kiadása (v2) szerint használható fel. A licenc eredeti angol nyelven a GNU webhelyén, míg egy nem-hivatalos magyar fordítás Dr. Dudás Eszter szoftverjogász jóvoltából a webhelyén érhető el.

Fordítási irányelveink

Ahhoz, hogy a több mint kétszáz, egymástól mind földrajzilag távol, mind pedig időben eltolva dolgozó fordító munkájának gyümölcse mégis egységes és következetes képet nyújtson a Drupal-alapú webhelyek látogatói számára, fontos, hogy összehangoljuk, mit mire és hogyan fordítunk magyarul. Ebben a fejezetben ezeket a szempontokat foglaljuk össze.

A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakult ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Drupal felület fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoltuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát. Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkoztunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak.

 

Nyelvhelyesség #

Meggyőződésünk, hogy nem csak szépirodalmi, de műszaki szövegek is lehetnek magas nyelvi igényességgel megfogalmazva, ezáltal kellemes olvasási élményt nyújthatnak a befogadónak. Éppen ezért a magyar nyelv jelenkori szabályait és megszokásait mindig igyekszünk szem előtt tartani.

Nyelvhelyességi kérdésekben természetesen „A magyar helyesírás szabályai” kötet ma már digitális formában is elérhető kiadását tekintjük mérvadónak. Az MTA SZTAKI az e könyvben megfogalmazott szabályokon alapuló automatikus online tanácsadó eszközt készített, ám informatikai szakszövegek fordításához ez nem mindig nyújt kielégítő segítséget.

 

Módszertan #

A szabadszoftverek (mint amilyen a Drupal is) magyarországi népszerűsítéséért dolgozó FSF.hu alapítvány részéről Koblinger Egmont és Tímár András egy általános útmutatót, míg Daczi László egy Fordítás HOGYAN leírást készített a Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára. Ez utóbbinak egy némileg bővebb kiadását tette közzé Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor a HUP-on. Bár ezen dokumentumok évtizedes múltra tekintenek vissza, a bennük lefektetett alapszabályok és javasolt jótanácsok mind a mai napig helytállóak, a korábbi Drupal-fordítók is nagyrészt az általuk kitaposott ösvényeken haladtak, ezért jelen Kézikönyv-fejezet is nagyban támaszkodik e munkákra. Bár kötelező olvasmányként nem írhatjuk elő őket, de jó szívvel ajánljuk mindenkinek, akit behatóbban érdekelnek a szabadszoftverek magyarra való átültetésének irányelvei.

Teljességre törekvés

Sokan szeretünk könnyen eredményt elérni, ezért nem meglepő, hogy a minél rövidebb sztringeket fordítjuk le a legszívesebben. A modulok azonban vegyesen tartalmaznak hosszú, több bekezdéses súgóleírásokat és rövid, egyszavas gombfeliratokat is. Aki viszont telepíti a modult, értelemszerűen szeretné, ha az egészében magyarul jelenne meg, nem csak itt-ott véletlenszerűen.

Éppen ezért az elmúlt években bevezettük az „Egy modult teljesre” irányelvünket, amire ezúton kérünk minden közreműködőt. Nem nehéz, csupán rá kell szűrni az l.d.o felületén a kívánt modul nevére. Nem gond, ha nem fűlik a fogunk a hosszú szövegekhez, csak jelezzük egy adminisztrátornak, hogy: „Figyi, a Pathauto 8.x-1.0-hoz megcsináltam, amit tudtam, de hátra vannak még a hosszúak, tudj róla”. Innentől már át tudja venni a stafétát valaki más.

Csak egy főverziót

Mint sok más közösségi projektben, a Drupal honosításában is önkéntesek vesznek részt. Éppen ezért különösen fontos, hogy kevés szabadidőnket a lehető legcélratörőbben hasznosítsuk. Ennek egyik módja, hogy az l.d.o felületén mindig rászűrünk egy adott modulra és annak legutolsó kiadásának verziószámára. Így biztosítható, hogy a belefektetett munka a lehető leghosszabb időtávlatban fog hasznot hajtani másoknak.

Hasonló vonatkozik az évek alatt felgyűlt javaslatok elfogadására is: a „Csak a támogatott főverzióit” elv szellemében az adminisztrátorok már csak a D8 és D9-es alaprendszerekre is elérhető sztringek javaslatait nézik át, mivel a D7-es, D6-os és D5-ösök napjai sajnos már meg vannak számlálva…

 

Stílus #

Mindenképpen alapkövetelmény volt, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizártuk. Három lehetőség maradt, a magázás, a személytelen, illetve a magyar könyvekben előszeretettel használt többesszám első személyű megközelítés használata. Végül ez utóbbi kettő mellett döntöttünk, mert úgy ítéltük meg, hogy ez az a megoldás, ami egyenlő távolságra van a magázástól és a tegezéstől és mindkét igényt megfogalmazó számára elfogadható. Stílusunk tehát elsősorban személytelen, illetve ahol ez nem oldható meg jól, ott többesszám első személyben szól. Pár példa ennek érzékeltetésére:

Tegező: Biztosan törölni szeretnéd a blokkot?

Magázó: Biztosan törölni szeretné a blokkot?

T/1: Biztosan törölni szeretnénk a blokkot?

Magyar Drupal: Biztosan törölhető a blokk?

A megszemélyesítés elkerülése vonatkozik a felhasználóra és a kiszolgálóra, a programra egyaránt, ezért a megszólítást (tegezés/magázás) és a személyes toldalékokat is kerüljük. Néhány helyen nem tudtunk jobbat találni a magázásnál – ezek főleg a felhasználó adataival foglalkozó modulokban fordulhatnak elő.

Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlt a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelőhasználat nem helyes, ezért ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehettünk. Az alábbi példákban a @user változó helyére a Drupal az oldal előállítása közben helyez be egy értéket:

Helytelen: A @user felhasználó törölve lett

Helytelen: Az @user felhasználó törölve lett

Helytelen: A(z) @user felhasználó törölve lett

Magyar Drupal: @user felhasználó törölve lett

Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:

Helytelen: Bejelentkezett felhasználó(k)

Magyar Drupal: Bejelentkezett felhasználók

A Drupal alapértelmezett három különböző hosszúságú dátumformátumát így honosítjuk:
Megnevezés Megadás PHP-ban Eredményezett kimenet
Rövid Y. m. d. H.i 2016. 10. 28. 14.21
Közepes Y. F j. H.i 2016. október 28. 14.21
Hosszú Y. F j., l H.i 2016. október 28., csütörtök 14.21

A Drupal nyelvezetére az érzelmi semlegesség is jellemző, amire az alábbi példa szolgál:

Tegező: A beállítások oldalon add meg a blokk nevét!

Magázó: A beállítások oldalon adja meg a blokk nevét!

Magyar Drupal: A beállítások oldalon adható meg a blokk neve.

Másképpen megfogalmazva: Drupalt használni egy lehetőség, ezért soha nem utasítjuk a felhasználót egy művelet elvégzésére.

A közösségi (azaz „contrib”) modulok nevét nem fordítjuk, helyette az angol eredeti nevet írjuk dőlten (<em> elemmel):

Helytelen: Az Entitás API modul kibővíthető a Hivatkozó Link engedélyezésével.

Magyar Drupal: Az Entity API kibővíthető a Reference Link engedélyezésével.

E szabály alól kivétel, ha a sztring önmagában csak a modulnév (azaz nincs nyelvtani szerkezetbe foglalva), vagy feltételezhetően olyan környezetben jelenik majd meg, ahol a HTML-formázás nem megengedett (például menüpont lesz).

 

Gyakran kijavított hibák #

 • Modulok nevét soha nem fordítjuk le. Ennek oka, hogy nagyobb bonyodalmat okozna, mintsem segítené a tájékozódást.
 • A változók, függvények és adatbázistáblák neve <code> formázással érthetőbbé tehető.
 • A változók nevének elgépelése helytelen megjelenítést eredményezhet. (A változók neve kisbetű-nagybetű érzékeny.)
 • A nemzetközi védjegyoltalom alá tartozó márkanevek pontos írásmódja (pl. JavaScript, jQuery, MySQL, stb.) fontos, mert tulajdonosaik érzékenyek lehetnek rá.
 • A menüpontok és engedélyek megnevezését be kell helyettesíteni a (valószínűleg) már lefordítottal. Keress rá a sztringre l.d.o-n!
 • Az „amennyiben” kötőszóként való használata sajnos nagyon elterjedt, de ettől még helytelen.

 

Tipográfia #

Az interneten már általános szabványnak tekinthető, így a Drupal által is használt Unicode karakterkészlet UTF-8-as karakterkódolása szerencsére számos kiegészítő írásjel biztonságos megjelenítését is lehetővé teszi. Ezek ésszerű használata a kész szöveg esztétikáját, jobb érthetőségét, a nyomdászati hagyományok előtti tisztelgést is szolgálják. Gyakran kijavított további hibák:

 • A magyar nyelv „alsó-felső” idézőjeleket használ.
 • A [VALAMI] mozaikszó, ezért csupa nagybetűvel írandó.
 • A felhozott példák „magyar idézőjelek” között érthetőbbé tehetők.
 • Sokszor jobb az angol eredeti mondatzáró írásjelénél maradni.
 • Az indokolatlan rövidítéseket (de nem a mozaikszavakat!) ki szoktuk írni teljesen.

 

Közösen döntünk #

Előfordul, hogy több lehetőség közül nem mindig a megfelelő fordítást választjuk, vagy nem találjuk meg az alkalmas magyar fordítást egyes angol fordulatokhoz, kifejezésekhez. Lehet, hogy nem a megfelelő stílust vagy mondatszerkezeteket választjuk bizonyos fordítások során, esetleg nem egységes vagy félreérthető a szóhasználatunk. Az ilyen hibákkal kapcsolatos jelentéseket is szívesen látjuk. Mindig szívesen fogadunk azonban új ötleteket, javaslatokat a fordítással kapcsolatban számos Elérhetőségünk bármelyikén.

Gyakran ismételt kérdések a fordításhoz

Ezen az oldalon gyűjtöttük össze azokat a sokakat érdeklő kérdéseket, amelyeket már többször feltettek a magyar Drupallal kapcsolatban.

 

 

Mit jelentenek ezek a rövidítések: i18n, l10n?

A számokat tartalmazó rövidítések numeronímiák (lásd a Wikipédia szócikkét angolul), a számok bennük pedig azt jelentik, hogy első és utolsó betűjük között hány másik betű áll még. Jelentésük az angol internationalization (értsd: nemzetköziesítés) és localization (értsd: honosítás) kifejezéseket takarják, melyekről bővebben e Kézikönyv-fejezet Bevezetőjében olvashatsz.

 

Miért mondotok mindig honosítást fordítás helyett?

Azért, mert a két fogalom nem egyenértékű, ezért nem is illik egymás szinonímájaként használni őket. Míg a fordítás szűkebb értelemben véve csak a forrásszöveg szavainak, mondatainak célnyelvre való átültetését jelenti, addig a honosítás ennél tágabban igyekszik az eredeti jelentést átadni. Beletartozhat a mértékegységek (pl. °Celsius és Fahrenheit, angolszász és metrikus, stb.) átszámítása, pénznemek körülbelüli átváltása, a felhozott példák, hasonlatok helyiekre cserélése, ezekkel ugyanis nagyban megkönnyíthető a befogadó számára az eredeti üzenet értelmezése, noha valóban nem betűhűen azt olvassa, amit az eredeti szerző írt.

 

Szeretnék én is Drupalt fordítani. Mit tegyek?

Örömmel halljuk a jó hírt! :) Először is lépj bátran kapcsolatba velünk számos elérhetőségünk bármelyikén, szívesen hallanánk rólad. Azt követően pedig ajánljuk figyelmedbe a Bekapcsolódás oldalt. A többi pedig jön majd magától, meglátod.

 

Mikor válhatok adminisztrátorrá?

Erre nincsenek kőbe vésett szabályaink, de az eddigi gyakorlatunk alapján általában az 1000 elfogadott fordítás után szoktuk felkérni társunkat, érdekelné-e esetleg a többiek munkájának felügyelete. Ám mint sok más munkaközösségben, a magasabb jogosultság nem nagyobb hatalmat, hanem komolyabb felelősséget jelent elsősorban.

 

Egy ügyfelemnek magyarul kell egy contrib modul. Mikor lesz kész a fordítása?

A Drupal van, akinek szórakoztató hobbi és van, akinek kenyérkereső megélhetés ─ és ez így is van jól. Kis alkalmazkodással azonban mindenki elégedett lehet: a fordítóknak fontos, hogy munkájuk gyümölcsét minél többen hasznosíthassák, ezért örömmel fogadunk bármikor konkrét kérést egy adott közösségi modul teljes magyarra fordítására. Ugyanakkor szíves megértésed kérjük, hogy nem tudunk rá fix határidőt vállalni, mivel itt is mindenki a ráérő szabadidejét hasznosítja a köz javára. Bátran keress meg egy Adminisztrátort a kéréseddel, biztos meg fogtok tudni állapodni.

 

Nem tetszenek bizonyos kifejezések, amiket használtok. Át tudom írni magamnak?

Igen. A Drupal 8 fejlett többnyelvűsítési képességei lehetővé teszik, hogy a webhelyek üzemeltetői bármely szöveget saját szájuk íze szerint fordítsák le, ebbéli döntésüket pedig az l10n_update modul is tiszteletben tartja: az így testreszabott kifejezéseket ezután már nem írja felül az elérhető fordítások következő frissítésekor.

 

Ki az a Multiple contributors nevű ember? És miért van neki ilyen sok fordítása?

Az l.d.o dicsőségtábláját a kezdetek kezdete óta ez a bizonyos név vezeti, ez azonban nem egy élő, valódi személyt takar, hanem annak idején e virtuális becenévhez lettek rendelve azok a fordítások, amelyeknek eredeti szerzői nem voltak ismertek.